Virtual Laboratory of Applied Mathematics

Fun and pedagogic experiments

Phạm-Minh-Hoàng


Học vấn

·  1973 : Tú tài, ban Toán. đi du học Pháp. 

·  1994 : Cử nhân Xây Dựng, ngành Cầu Đường.
              Viện Quốc Gia Công Nghệ Mỹ Thuật Paris (CNAM)

·  1995 : Thạc Sĩ Cơ Học Ứng Dụng - chuyên ngành Phần tử hữu hạn.
             
Université Pierre et Marie Curie

Nghề nghiệp.

·  1979 – 1991 : Lập trình viên tại các công ty : IBM-France, General Motors, CEA (Viện Nghiên Cứu Năng Lượng Nguyên Tử)

·  1995 – 2000 : Kỹ sư tin học quản lý tại Ngân Hàng Société Générale, Ngân hàng BNP.

·  2000  2010 : giảng viên Bộ Môn Toán Ứng Dụng, Khoa Khoa Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Quốc Gia TPHCM :

a) Công tác giảng dạy :

+   Tính toán hình thức (Maple)


+   Phương pháp tính

+   Số học & Mật mã

+   Tính toán, mô phỏng số (MATLAB)

+   Tối ưu

+   Phần tử hữu hạn

b) Hội thảo, Hội nghị : 

+    Tham gia vào các khóa đào tạo giảng dạy từ xa do AUF (Tổ chức các Đại Học Pháp Ngữ) tài trợ (11/2005)

+    Tham gia vào Khóa Chuyển giao công nghệ giảng dạy Toán trên máy tính do Đại Học Lille (Pháp) thực hiện (6/2006)

+    Thuyết trình và tham gia vào triển lãm Tại sao lại là Toán Học ? do Unesco và Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam tổ chức (01/2007)

Kiến thức khác

+    Ngoại ngữ : Anh (đọc), Pháp (đọc, viết, nói)

+    Microsoft Office, Lập trình C, Fortran

+    PCTEX, BEAMER (phần mềm soạn văn bản và slide chuẩn quốc tế)  

+   Ấn phẩm đã xuất bản : Maple và các bài toán ứng dụng, Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật (2005, tái bản 2007)Contact - Liên lạc :      

Web :  http://www.pmhoang.net

Email : vlam@pmhoang.net